Kurs – księgi wieczyste

„Księgi wieczyste bez tajemnic. Praktyczny przewodnik “

 


Ramowy program szkolenia (1 dzień szkoleniowy):

  1. Co to jest księga wieczysta? Czy księga „tworzy” prawa do nieruchomości, czy je tylko „ujawnia”? Mity o księgach wieczystych tkwiące w głowie przeciętnego Kowalskiego, podsycane przez polityków i niedouczonych pośredników.  Kto ma prawo wglądu do księgi, co to są akta księgi wieczystej. Co to jest zbiór dokumentów? Jakie domniemania są związane z księgami wieczystymi.
  2. Jak czytać księgę wieczystą czyli: jak jest zbudowana, najprzeróżniejsze podstawy wpisów – akty notarialne, umowy, dokumenty prywatne, orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne.  Jak poruszać się po kolumnach, polach, tak, aby odnaleźć to, czego szukamy. Praktyczne warsztaty przed laptopem.
  3. Co można wpisać do księgi wieczystej i jak to zrobić czyli: jakie dokumenty mogą być podstawą wpisów, gdzie szukać tych dokumentów, co musimy a co możemy ujawniać w księgach i dlaczego warto to ujawniać (np. roszczenia z umowy przedwstępnej, umowa quoad usum), jak poprawnie wypełniać wnioski do ksiąg. Warsztaty z długopisem w ręku – wypełnianie wniosków o założenie księgi, o wpisanie/wykreślenie hipoteki, sprostowanie nazwy ulicy lub powierzchni działki/mieszkania.
  4. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystej czyli jak legalnie kupić od nie-właściciela. Ciekawe przypadki z rynku, studium przypadku. Dlaczego ludzie nie ujawniali (nie ujawniają) swoich praw w księgach. Czy notariusz zawsze wysyła akt notarialny do sądu? Dlaczego własnościowe-spółdzielcze prawo do lokalu zawsze kupować z założona księgą wieczystą. Problem tzw. ekspektatyw.
  5. Jak wyczyścić księgę ze starych wpisów czyli: komornicy przedwojenni, służebności z XIX wieku, tzw. martwe dusze, hipoteki na 5 zł na rzecz przedwojennych banków, kwintale żyta z reformy rolnej, dziadek z dożywociem. Czyli to wszystko do czego przyczepi się analityk z banku.
  6. Czy księga daje nam pełen obraz stanu prawnego nieruchomości? Rodzaje wpisów w księgach, opłaty w sądzie i u notariusza.

Mnóstwo praktyki – zajęcia warsztatowe.

Kursanci otrzymają wzory druków z poprawnym wypełnieniem oraz skrypt z materiałami ze szkolenia.

Początek szkolenia: godz. 9.00.

Zakończenie: uczymy się do oporu, w praktyce ok. 18.00-19.00

W tym: przerwy na kawę i ciastko lub na papierosa.

 

Kto prowadzi?

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków rynku nieruchomości, którzy przeprowadzili setki transakcji sprzedaży, najmu, zamiany wszystkich rodzajów nieruchomości (mieszkaniowe, komercyjne, gruntowe zabudowane, niezabudowane, rolne). Posiadamy nie tylko gruntowną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim umiejętność przełożenia tej wiedzy na język praktyki.

Rafał Szczeponek – doświadczony prawnik i pośrednik w obrocie nieruchomościami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek – prawo, tryb stacjonarny. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 po dwuetapowym egzaminie w Ministerstwie Budownictwa. Egzamin zdał z wyróżnieniem. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku. Zajmuje się głównie problematyką prawną rynku nieruchomości. Przeprowadził skutecznie kilkadziesiąt różnych transakcji na rynku nieruchomości dotyczących nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, rolnych itp.. Uprawniony do prowadzenia praktyk zawodowych dla kandydatów na pośrednika w obrocie nieruchomościami. Z sukcesem prowadzi biuro nieruchomości w Katowicach. Zajmuje się także zagadnieniami finansowania rynku nieruchomości, rynkiem bankowym i hipotecznym. W ramach prowadzonej działalności prowadzi także kursy w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców i rzeczoznawców.

Chcesz się zapisać na szkolenie?

Najbliższe terminy szkoleń: w ustalaniu

 

Dokładne miejsca szkolenia: w ustalaniu (dobór sali w zależności od liczby chętnych, dokładna lokalizacja zostanie wskazana w ostatnim tygodniu przed szkoleniem)

Godziny szkolenia: od 9.00 do 18.00

Cena szkolenia: 199 złotych brutto (Cena zawiera: jeden intensywny dzień szkoleniowy od 9.00 do 18.00, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, napoje)

Jak się zapisać?

Wypełnij i prześlij formularz zgłoszeniowy na adres:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl lub faksem: 32 729 84 38

Formularz do pobrania zapisy_szkola_nieruchomosci

i dokonaj przelewu na konto wskazane w formularzu zgłoszeniowym.

Regulamin kursu do pobrania. zapisy_szkola_nieruchomosci

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Telefon stacjonarny: 32 729 84 80

telefon komórkowy: 793 905 215 (w godzinach od 10.00 do 18.00)