Szkolenie dla KW Premium we Wrocławiu

1 i 2 lipca bawiłem we Wrocławiu na szkoleniu z zagadnień prawnych pośrednictwa. Grupa żądna wiedzy, wiele pytań, bardzo dobra atmosfera. Zapewne to nie ostatnie nasze spotkanie.

keller williams szkolenie
Północ Nieruchomości – szkolenie AML

24 maja na zaproszenie sieci biur nieruchomości „Północ” miałem przyjemność przeprowadzić całodniowe szkolenie dla dyrektorów oddziałów na temat ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dziękuję za skupienie, interesujące rozmowy w przerwach i ciekawe pytania na sali szkoleniowej.

 

szkolenie pranie pieniędzy

www.polnoc.pl

 
Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy dla pośredników – Katowice 24 kwietnia.

szkolenie pranie brudnych pieniędzy

Zapraszam na szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pośredników nieruchomości. Szkolenie odbędzie się w środę 24 kwietnia w Centrum biurowo-szkoleniowym przy ul. Moniuszki 7 w Katowicach.

Na szkoleniu zostanie także przedstawiona dokumentacja wymagana przez ustawę AML/CTF, którą każde biuro powinno posiadać.

Udział w szkoleniu stanowi także wypełnienie obowiązku szkoleniowego przewidzianego przez tę ustawę.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia i zapisy tutaj.Kompleksowe szkolenie dla pośredników z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

 • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
 • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń 
 • sporządzić analizę ryzyka (do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
 • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

Odbycie szkolenia stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

– Pojęcie i etapy prania pieniędzy
– Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
– Najbardziej typowe sposoby prania pieniędzy
– Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2.Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

– Ustawa z 1 marca 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
– Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
– Krajowa ocena ryzyka
– Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
– Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
– Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ
– Rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3.Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

– Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
– Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
– Procedura wewnętrzna w zakresie AML
– Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– Obowiązek szkoleniowy
– Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)
– Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne
– KYC – Know Your Client – Poznaj Swojego Klienta

4.Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

– identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
– ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych
– analiza transakcji
– państwa trzecie wysokiego ryzyka
– listy sankcyjne

5.Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF

6.Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7.Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.

8.Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

– procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF
– procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– ocena ryzyka
– formularz analizy klienta i transakcji
– formularz identyfikacji PEP

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur AML w biurach nieruchomości. Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez pośredników nieruchomości: 

 • wzór procedury wewnętrznej
 • wzór procedury anonimowego zgłaszania
 • wzór oceny ryzyka
 • formularz analizy transakcji i klienta
 • wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)

Omawiam sposób wdrożenia ustawy AML, wskazuję jakie działania powinni podjąć pośrednicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 


Szczegółowe informacje na temat szkolenia i zapisy tutaj.
23. Kongres PFRN

Będę miał zaszczyt i przyjemnośc poprowadzić warsztaty podczas 23. Kongresu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, który odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 17-18 maja 2019 r..

Temat moich warsztatów to „Rok z RODO na rynku nieruchomości” .

Podczas warsztatów dowiemy się na jakich podstawach prawnych opierać przetwarzanie danych osobowych w pracy pośrednika i zarządcy, jak prawidłowo wypełniać obowiązek informacyjny wobec klientów pośrednika i we wspólnotach mieszkaniowych, kiedy i z kim konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych, jakie powinna zawierać elementy, a kiedy jej zawarcie jest zbędne, jak powinna wyglądać prawidłowa dokumentacja RODO w biurze nieruchomości, u zarządcy i we wspólnocie mieszkaniowej. Powyższe kwestie zostaną wyjaśnione na podstawie przykładów z pracy pośrednika i zarządcy, zaprezentowane zostaną poprawne i błędne praktyki w tym zakresie. Omówione zostaną także ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności tzw. duża ustawa wdrażająca oraz najnowsze decyzje i stanowiska Prezesa UODO. Dlatego, jeśli masz pytania i wątpliwości związane z RODO- to są warsztaty dla Ciebie.

Szczegółowe informacje, zapisy i program kongresu tutaj.

Tutaj wydarzenie na Fb: https://www.facebook.com/events/458161174607219/

 
Recamp 9 – wykład nt. zmian w prawie

W dniach od 4 do 6 kwietnia w Hotelu Ossa odbędzie kolejna edycja Recamp’u. Jest to największa konferencja dla pośredników nieruchomości w Polsce. W sobotę 6 kwietnia od godz. 10.00 do 11.30 wygłoszę wykład nt. zmian w prawie dla pośredników nieruchomości. Wcześniej,w czwartek wieczorem, wezmę także udzoał w dyskusji nt. wizerunku pośrednika w oczach klientów. W piątek z kolei, pomiędzy 18.05 a 20.45, będzie okazja porozmawiać ze mną w ramach round tables nt. związane z RODO, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zmianach prawnych dotyczących pośredników nieruchomości.

Zapraszam na Recamp 9.

 

Bilety i szczegółowy program tutaj.

recamp Rafał Szczeponek

 
Kraków – kolejne szkolenie AML/CTF

5 marca br. miałem przyjemnośc poprowadzić szkolenie w Krakowie z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie odbyło sie siedzibie firmy PROPERTY Polska przy ul.Karmelickiej 34/1a. W szkoleniu uczestniczyli agenci PROPERTY Polska oraz kilka osób z innych biur. Uczestnicy szkolenia otrzymmali kompendium wiedzy na temat obowiązków pośredników w obrocie nieruchomościami wynikających z ustawy z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W ramach szkolenia omówiony został pakiet dokumentacji dla biur nieruchomości, w tym m.in. procedury wewnętrzne oraz ocena ryzyka.
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy – Warszawa 15 lutego br.

15 lutego br. w siedzibie Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie poprowadzę szkolenie nt.: „Obowiązki pośredników w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu”. Na szkoleniu przedstawię założenia nowej ustawy AML i wynikające z niej obowiązki dla pośredników nieruchomości. Przedstawię także wzorcową dokumentację wdrażającą ustawę w biurach nieruchomości. Sam udział w szkoleniu jest juz wypełneniem obowiązku szkoleniowego przewidzianego w ustawie AML. Serdecznie zapraszam zwłaszcza właścicieli biur, którzy sąodpowiedzialni za wdrożenie ustawy.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:
– Symptomy i etapy prania pieniędzy
– Raje podatkowe
– Karuzele podatkowe
– Listy sankcyjne
– Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
– Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2. Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:
– Ustawa z 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
– Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
– Krajowa ocena ryzyka
– Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
– Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

3. Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:
– Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
– Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
– Procedura wewnętrzna w zakresie AML
– Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– Obowiązek szkoleń
– Omówienie wzorów procedur dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

4. Środki bezpieczeństwa finansowego, typowanie transakcji (gotówkowych, podejrzanych, ponadprogowych).

5. Weryfikacja tożsamości a RODO:
– Wybrane metody weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i innych podmiotów
– Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji
– Kopiowanie dokumentów tożsamości

6. Przekazywanie informacji, zawiadomienia i raportowanie do GIIF.
7. Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.
8. Kontrola instytucji obowiązanych, kary pieniężne, sankcje administracyjne, przepisy karne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Termin: 15 lutego 2019 r.

godz. 9:00 – rejestracja
godz. 9:30-16.00 – szkolenie

Miejsce: siedziba PFRN, ul. Grzybowska 45, VIII piętro, JM Tower, Warszawa

Koszty:
250 zł brutto – dla członków PFRN
300 zł brutto – dla osób z licencją PFRN
350zł brutto – dla osób spoza PFRN

*UWAGA! Dla osób, które są zobowiązane do doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami szkolenia są zwolnione ze stawki VAT.

REJESTRACJA:
Bank Śląski S.A. O/Warszawa, Filia Nowowiejska
Nr 30 1050 1038 1000 0022 0361 8844

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://docs.google.com/forms/d/1qnKv9Y3jWGXmzrsvZ_y62unhEcExAwO_JPND6psZSUU/edit

przeciwdziałanie praniu pieniędzy pośrednicy
RODO dla zarządców nieruchomości

6 listopada miałem przyjemność poprowadzić kolejne już szkolenie dla zarządców nieruchomości. Organizatorem szkolenia była Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach. Przybyło ok. 30 zarządców z całego kraju. To już czwarte szkolenie z tej tematyki zorganizowane przez KIGN w Katowicach. 

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem RODO w firmie zarządzającej, we wspólnotach mieszkaniowych, w spółdzielni mieszkaniowej – skontaktuj się. 

 

Program szkolenia

 1. Dane osobowe – co to jest? Dlaczego je chronimy?
 • Pojęcie i kategorie danych osobowych
 • Krótka historia – skąd pomysł na ochronę danych osobowych?
 1. RODO – rewolucja czy ewolucja? Szansa czy utrudnianie życia?
 • RODO a ustawodawstwo polskie (bezpośrednie stosowanie)
 • Dlaczego rozporządzenie a nie dyrektywa?
 • Jednolite zasady ochrony w całej UE (i nie tylko)
 • RODO – podstawowe założenia (zmiana podejścia do ochrony danych):

– Zasada rozliczalności

– Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)

– Domyślna ochrona danych (privacy by default)

– Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)

 • Prawa osób, których dane są przetwarzane:

– Prawo dostępu

– Prawo do sprostowania

– Prawo sprzeciwu

– Prawo do zapomnienia

– Prawo do przenoszenia danych

 • Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania, zgłaszanie naruszeń
 • Wspólnota jako Administrator, Zarządca jako Administrator i Podmiot Przetwarzający
 • Kiedy należy powołać Inspektora Ochrony Danych?
 1. Porównanie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r. z RODO i z nową ustawą o ochronie danych z 10 maja 2018 r.:
 • Rola i założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych
 • Nowy organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Kontrole
 • Kary i ich nakładanie
 • Nowy rodzaj powództwa cywilnego – powtórka z rozrywki?
 1. Jak wdrożyć RODO w firmach zarządzających nieruchomościami i we wspólnotach mieszkaniowych? Omówienie procedur i dokumentacji zgodnej z RODO (sformatowanych pod zarządców nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe), czyli m.in. jak po 25 maja 2018 r. przetwarzać dane zgodnie z prawem, jak podpisywać umowy o administrowanie, o zarządzanie, jak przygotować się na nowe żądania klientów, jak uniknąć kar, jak zabezpieczać dane osobowe w firmie i we wspólnotach mieszkaniowych, jak poprawnie korzystać z monitoringu wizyjnego).
 • Etapy wdrożenia RODO
 • Audyt wewnętrzny
 • Szacowanie ryzyka
 • Zabezpieczenie danych w firmie (zasada czystego biurka, czystego ekranu, polityka kluczy, zmiana haseł, zabezpieczenie komputerów i smatfonów, kopie zapasowe, szyfrowanie itd.)
 • Polityka ochrony danych osobowych
 • Rejestr czynności przetwarzania, rejestr kategorii czynności przetwarzania
 • Przykładowe klauzule informacyjne i przykładowe klauzule zgód
 • Rejestry: upoważnień, naruszeń itd.
 • Procedury (m.in. reagowania na naruszenie, przekazania danych, odpowiedzi na sprzeciw, odpowiedzi na żądanie dostępu)
 • Umowa powierzenia – współpraca z dostawcami oprogramowania (np. CRM-y dla zarządców, programy do obsługi wspólnot mieszkaniowych), hosting, przechowywanie danych w chmurze, obsługa księgowa, firmy zewnętrzne w obsłudze wspólnot (przeglądy okresowe itp.), dostęp członków wspólnoty do danych osobowych.

25 maja br. ostatecznie na terenie Polski weszło w życie ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych, szerzej znane pod skrótem RODO. Jednodniowe szkolenie obejmuje omówienie podstawowych założeń unijnej reformy ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim przedstawia narzędzia dla zarządców nieruchomości pomocne w poprawnym wdrożeniu RODO. Na oferowanym przeze mnie szkoleniu przedstawię podstawowe założenia unijnej reformy systemu ochrony danych osobowych, nowe instytucje, nowe prawa i obowiązki.

 • Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”.
 • Znaczną część czasu szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia RODO w firmach zarządzającymi nieruchomościami.
 • Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez zarządcę nieruchomości – wzory klauzul informacyjnych, przykładowe polityki, procedury wymagane przez RODO.
 • Omawiam etapy wdrożenia RODO, wskazuję jakie procedury powinni mieć opracowane zarządcy nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną, karną lub cywilną.

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymują także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx).
Rafał Szczeponek prelegentem na XI Jesiennych Warsztatach Pośredników w Szczyrku

W dniach 15-16 września odbyły się w Szczyrku XI Jesienne Warsztaty Pośredników zorganizowane przez BCK SPON. Drugiego dnia warsztatów, w niedzielę, miałem przyjemność poprowadzic 3-godzinne warsztaty z umów pośrednictwa. Jak się okazało, warsztay znacząco się przedłużyły, miałem okazję odpowiedzieć na wiele inspisrujących pytań od uczestników.

Link do wydarzenia na FB: https://web.facebook.com/events/474769169652091/
Wstrzymanie naboru na kurs agenta nieruchomości

Uwaga! Na razie wstrzymujemy nabory na kurs agenta nieruchomości.

Informujemy, że zakończyliśmy współpracę z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w zakresie kursów licencyjnych na pośrednika nieruchomości.

Pracujemy obecnie nad nową formułą kursu. Planowane uruchomienie kursu w nowej odsłonie – przełom września/ października 2018 r..