image_pdfimage_print

szkolenie pranie brudnych pieniędzy

Zapraszam na szkolenie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla pośredników nieruchomości. Szkolenie odbędzie się w środę 24 kwietnia w Centrum biurowo-szkoleniowym przy ul. Moniuszki 7 w Katowicach.

Na szkoleniu zostanie także przedstawiona dokumentacja wymagana przez ustawę AML/CTF, którą każde biuro powinno posiadać.

Udział w szkoleniu stanowi także wypełnienie obowiązku szkoleniowego przewidzianego przez tę ustawę.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia i zapisy tutaj.Kompleksowe szkolenie dla pośredników z tematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pośrednik w obrocie nieruchomości jest tzw. instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym powinien wypełnić szereg obowiązków, w tym m.in.:

  • zapewnić szkolenia dla siebie i pracowników z tematyki AML/CTF
  • wdrożyć procedury,  w tym wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń 
  • sporządzić analizę ryzyka (do 13 stycznia 2019 i aktualizować ją co 2 lata)
  • stosować środki bezpieczeństwa finansowego, w tym prawidłowo identyfikować klienta i beneficjenta rzeczywistego

Odbycie szkolenia stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 52 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Szczegółowy program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

– Pojęcie i etapy prania pieniędzy
– Proceder prania pieniędzy na przykładzie obrotu nieruchomościami
– Najbardziej typowe sposoby prania pieniędzy
– Czym jest „finansowanie terroryzmu”

2.Polskie, unijne i międzynarodowe regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu:

– Ustawa z 1 marca 2018 r. – nowe definicje, rozszerzony katalog instytucji obowiązanych, nowe procedury, porównanie z poprzednią ustawą z 2000 r.
– Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy
– Krajowa ocena ryzyka
– Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
– Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
– Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
– Dyrektywy unijne, konwencje, rezolucje ONZ
– Rekomendacje FATF (w tym dedykowane rynkowi nieruchomości)

3.Pośrednik w obrocie nieruchomościami jako instytucja obowiązana:

– Obowiązek wyznaczenia osób odpowiedzialnych za AML
– Obowiązek sporządzenia i aktualizacji oceny ryzyka
– Procedura wewnętrzna w zakresie AML
– Procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– Obowiązek szkoleniowy
– Klient, beneficjent rzeczywisty, osoba działająca w imieniu klienta, osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)
– Stosunki gospodarcze i transakcje okazjonalne
– KYC – Know Your Client – Poznaj Swojego Klienta

4.Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego:

– identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego
– ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych
– analiza transakcji
– państwa trzecie wysokiego ryzyka
– listy sankcyjne

5.Ochrona danych osobowych (RODO) w zakresie procedur AML/CTF

6.Przekazywanie informacji, dokumentów, zawiadomienia i raportowanie do GIIF (w szczególności artykuły 41,72,74,74, 86, 89 ustawy z 1 marca 2018 r.)

7.Przestępstwo z art.299 k.k. lub 165a k.k.

8.Omówienie procedur i dokumentacji AML/CTF dedykowanych biurom obrotu nieruchomościami, w tym m.in.:

– procedura wewnętrzna w zakresie AML/CTF
– procedura tzw. whistle blowingu, czyli anonimowego wewnętrznego zgłaszania naruszeń
– ocena ryzyka
– formularz analizy klienta i transakcji
– formularz identyfikacji PEP

Nie jest to kolejne szkolenie z gatunku „czytanie definicji”. Znaczną część  szkolenia poświęcam na omówienie praktycznych aspektów wdrożenia procedur AML w biurach nieruchomości. Przedstawiam dokumenty do bezpośredniego zastosowania przez pośredników nieruchomości: 

  • wzór procedury wewnętrznej
  • wzór procedury anonimowego zgłaszania
  • wzór oceny ryzyka
  • formularz analizy transakcji i klienta
  • wzory oświadczeń (np. oświadczenie PEP itp.)

Omawiam sposób wdrożenia ustawy AML, wskazuję jakie działania powinni podjąć pośrednicy, aby nie narazić się na odpowiedzialność administracyjną lub karną. 

Omawiane na szkoleniu wzory dokumentów kursanci otrzymają także w wersji elektronicznej (edytowalne pliki *.docx). 


Szczegółowe informacje na temat szkolenia i zapisy tutaj.

Akceptuję
Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.